Dual Mobility Cup kan bidra til å redusere risikoen for forflytning etter THR

De dislokasjonsrate på hofteproteser hos hunder er rapportert å variere fra 4-15%, som representerer vanligste kortsiktige komplikasjoner og kilde til frustrasjon for eieren og kirurgen. Dette gjelder spesielt store og gigantiske hunder, som vanligvis krever revisjonskirurgi.

Kilde:

Otto I. Lanz, Ida Forzisi og Aldo Vezzoni
Zurich Cementless Dual Mobility Cup for Canine Total Hip Protese: Implant Karakteristika og kirurgisk resultat i 105 tilfeller
Vet Comp Orthop Traumatol 31. mars 2021.

Objektiv:

Informer veterinærpersonell om

Design:

Retrospektiv, ensentrert studie. 105 THR ble utført ved bruk av Zurich Cementless Total Hip System med Dual Mobility koppen.

Resultater:

Resultatene av 105 tilfeller viste en lav komplikasjonsrate, inkludert dislokasjon, på bare 1% (1/103).

Konklusjon:

Dual Mobility-koppene kan være et alternativ til standard enkeltbærende kopper hos hunder som rapporteres å ha høy risiko for luxasjon i både revisjon og primær artroplastikk. Komplikasjonsgraden, inkludert dislokasjon, er relativt lav i tilfellene rapportert i denne studien (1/103, 1%).

Hvorfor KYON?

Med over 20 år i markedet forstår vi at det er lite rom for feil ved behandling av pasienter. Vi tilbyr bedre løsninger og best kvalitet. Uten kompromisser.

Lære mer
Norwegian
Powered by TranslatePress »