Dual Mobility Cup kan hjälpa till att minska risken för förskjutning efter THR

De dislokationshastighet för höftproteser hos hundar rapporteras variera från 4-15%, vilket representerar vanligaste kortsiktiga komplikationer och källa till frustration för ägaren och kirurgen. Detta gäller särskilt stora hundar och stora hundar, som vanligtvis kräver revisionskirurgi.

Källa:

Otto I. Lanz, Ida Forzisi och Aldo Vezzoni
Zurich Cementless Dual Mobility-kopp för total höftprotes hos hundar: Implantatkaraktäristik och kirurgiskt resultat i 105 fall
Vet Comp Orthop Traumatol den 31 mars 2021.

Mål:

Informera veterinärpersonal om

Design:

Retrospektiv, encentrerad studie. 105 THR utfördes med användning av Zurich Cementless Total Hip System med Dual Mobility-koppen.

Resultat:

Resultaten av 105 fall visade ett lågt komplikationsgrad, inklusive förskjutning, på endast 1% (1/103).

Slutsats:

Dual Mobility-kopparna kan vara ett alternativ till vanliga enkelbärande koppar hos hundar som rapporteras ha hög risk för luxation vid både revision och primär artroplastik. Komplikationsgraden, inklusive dislokation, är relativt låg i de fall som rapporterats i denna studie (1/103, 1%).

Varför KYON?

Med över 20 år på marknaden förstår vi att det finns lite utrymme för misstag vid behandling av patienter. Vi erbjuder bättre lösningar och bästa kvalitet. Utan kompromiss.

Läs mer
Swedish
Powered by TranslatePress »